Toetus KIKist detailse energia- ja ressursiauditi läbiviimiseks

Toetus KIKist detailse energia- ja ressursiauditi läbiviimiseks

OÜ Eesti Killustik sai 2018. aastal meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Energia- ja ressursiauditite läbiviimine” raames toetust summas 3 600 eurot, mille abil viiakse perioodil 08.06.2018-24.10.2018 ellu projekt „Eesti Killustik OÜ detailne energia- ja ressursiaudit“.

Projekti eesmärgiks on tõsta ettevõtte teadlikkust oma ressursikasutusest ning tuvastada meetmed ressursikasutuse tõhusamaks muutmiseks. Projekti tulemusena valmib detailse auditi lõpparuanne, mis sisaldab ka ülevaatliku auditi mahus vajalikku informatsiooni.

logo

Eesti Killustik OÜ
Jõe tn. 3 III korrus, 10151 Tallinn
Reg. nr: 10126848
info@eestikillustik.ee