Rõstla karjäärimeistrina alustas tööd Mirek Tigane

Seni Eesti Killustikus karjääriseadmete operaatorina töötanud Mirek Tigane juhib nüüdsest Rõstla karjääri tööd. Mirek on töötanud ettevõttes juba alates 2012. aastast ja paistnud silma kohesetundliku tegutsejana. Mirekiga saab ühendus e-posti mirek@eestikillustik.ee või telefoni 5304 2736 kaudu.

Loe lisaks