Eesti Killustiku toodangu kvaliteet

Eesti Killustik on võtnud eesmärgiks pakkuda stabiilse ja mõõdetud kvaliteediga toodangut, mille püsivate omaduste suhtes saab lõppklient alati kindel olla. Kuna maavarade koostis ja omadused võivad tänu looduslikele eripäradele ka ühe maardla piires märgatavalt erineda, on lõpptoodangu kvaliteedi juhtimine meie meeskonna pidevaks tööks.

Lõpptoodang valmib vastavalt Euroopa ja Eesti standarditele EN13242, EN13043, EN12620, EN13285 ning seadusandlusele. Süsteemse kontrolli all on materjalide terastikuline koostis ja peenosiste sisaldus, tera kuju, purunemiskindlus, külmakindlus, huumusesisaldus jm omadused, mis on olulised kvaliteedinäitajad. Kõikidele Eesti Killustiku tootvatele üksustele on väljastatud tootmisohje sertifikaat, millega on tagatud toodete püsiv kõrge kvaliteet ning regulaarne järelevalve.

Tootmine Raikküla karjääris
Eesti Killustiku laboris toimub toodangu jooksev testimine.

Eivere karjääris tegutseb Eesti Killustiku labor, mille tööks on jooksev toodangu testimine erinevate kvaliteedinäitajate suhtes – näiteks terastikulise koostise, terakuju ja peenosiste sisalduse määramine. Eiverest käib läbi kõikide meie karjääride toodang – nii saame olla kindlad, et tagame klientidele stabiilse kõrge kvaliteedi. Lisaks oma laborile testitakse Eesti Killustiku toodangut pidevalt ka sõltumatutes akrediteeritud laborites.

Eesti Killustiku töötajad suudavad tänu pikaajalisele kogemusele tuvastada ja kõrvaldada kiiresti igasugused erinevused eesmärgiks seatud kvaliteedistandardist. Väikestegi kõrvalekallete korral on meie tavaks ausus, avatus ja koostöövalmidus probleemide lahendamisel.

Kas tekkis küsimusi?

Kvaliteedi alastel teemadel on abiks
Catleen Haube
Tel. 5450 2570
catleen@eestikillustik.ee