Meile on tähtis

Lugupidamine

 • vastutus töötajate ja kohaliku kogukonna ees
 • lugupidamine loodusvarade ja keskkonna suhtes
 • austus riigi ja seadusandluse vastu

Eesti Killustik majandab oma karjääre nii, et meie inimestel ja inimestel meie ümber oleks hea. Hoolitseme oma töötajate eest, tagades neile kaasaegsed ja ohutud töötingimused ning korraliku palgataseme. Staažikamad töötajad on olnud meiega üle 25 aasta, mis räägib iseenda eest. Samavõrd soovime hea seista, et oleksime karjääride piirkonnas elavatele inimestele head naabrid.

Oleme tänulikud võimaluse eest tuua kasutusse Eesti maapõue varusid. Suhtume toormesse säästlikult ja väärindame iga välja kaevatud kopatäie nii, nagu seda tegid meie esiisad juba sadu aastaid tagasi – kübetki raiskamata ja ümbritsevat loodus hoides. Näiteks peatame mõnes karjääris kaitsealuste looma- ja linnuliikide säästmiseks mõnel kuul töö. Karjääride sulgemisel taastame keskkonna loodusliku oleku luues vastavalt kokkuleppele kaevandamisloa andja ja kohaliku omavalitsusega kas metsanoorendiku, veekogu või muu pinnavormi, mis antud keskkonda kõige paremini sobib.

Eesti Killustik annab hoogu Eesti arengule, olles kohusetundlik maksumaksja ning pidades kinni kõikidest seadustest ja määrustest, mis meie tegevust suunavad. 2019. aastal tasusime makse kokku 1,82 miljoni euro ulatuses, sealhulgas 1,275 miljonit eurot ressursitasu, millest suur osa laekub tagasi kohalike omavalitsuste eelarvesse.

Kodukakk. Foto autor Erik Karits

Avatus

 • ausad koostööle orienteeritud kliendisuhted
 • vahetu organisatsioonikultuur
 • avatud suhtlus kohalike elanike ja ühiskonnaga

Suhtume oma klientidesse nii, nagu soovime, et meisse suhtutaks: oleme ausad ja avatud. Anname endast parima, et leida kliendi jaoks sobivaim lahendus. Püüame anda hüva nõu ka juhul, kui meil head lahendust pakkuda ei ole.

Eesti Killustiku töötajad on kõik inimestena võrdsed ja nii me üksteist ka kohtleme. Räägime asjadest ausalt, nagu need on. Kõikidel on õigus esitada oma mõtteid ja ideid, sest just koos saame muutuda paremaks. Geograafiliselt hajusa organisatsioonina pingutame, et info liiguks ettevõtte sees nii vertikaalselt kui horisontaalselt vabalt ja kiiresti.

Oleme ettevõtte kõikidel tasanditel avatud suhtluseks kohalike elanike, kogukondade, omavalitsuste ja muude huvirühmadega. Anname endast parima, et tagada koostöös kõigi osapoolte huvide maksimaalne kaitse: ennetada probleeme ning leida tekkinud ebakõladele kiired lahendused.

Efektiivsus

 • parim partner karjääride hea asukoha ja laia võrgustiku poolest
 • kiire suhtlus, usaldusväärne toode ja tarne, aus hind
 • maksimaalse lisaväärtuse loomine mõistlike vahenditega

Oleme üks kõige laiema karjääride võrgustikuga killustiku ja liiva pakkujaid Eestis – meil on kokku 16 karjääri Pärnust Jõhvini. Tänu karjääride strateegilisele paigutusele saab meie klient säästa transpordikuludelt ja -ajalt, lühemad veomaad on omakorda väiksemaks koormuseks loodusele ja teedele.

Meile on oluline, et klientide jaoks oleks suhe Eesti Killustikuga tõhus ja mugav. Selleks oleme oma suhtluses kiired ja selged, ei trikita hindadega ning peame kinni lubatud kvaliteedist ja tarnetähtaegadest. Soovime, et meie koostöö klientidega oleks mõlemapoolselt kasulik.

Korraldame organisatsioonisisesed protsessid nii, et igal tegevusel on vajalik ja mõõdetav tulemus, mis on kooskõlas meie üldiste eesmärkidega. Eesti Killustikus majandame mõistlike vahenditega ja väldime ülekulutamist.

Arengujõulisus

 • järjepidev investeerimine säästlikumatesse tehnoloogiatesse
 • tugev arenev organisatsioon
 • kliendilojaalsuse kasvatamine stabiilse kvaliteedi kaudu

Eesti Killustik teeb oma valikud ja otsused pika perspektiiviga. Ehitame üles sidusa, tõhusa ja rõõmsa organisatsiooni, mis on ihaldusväärne tööandja ja partner ka 50 aasta pärast.

Soovime tegutseda loodusvarasid ja keskkonda säästvalt, seetõttu peame tähtsaks uute meie tootmisalasse sobivate tehnoloogiate kasutuselevõttu. Investeerime lahendustesse, mis võimaldavad paremini väärindada meie käsutuses olevat maavara ning mille kasutamisega kaasneb väiksem keskkonda mõjutav jalajälg. Panustades uutesse infotehnoloogilistesse lahendustesse tagame tootmise optimeerimise: kulude vähendamise, efektiivsuse suurendamise ja ohutuse tõstmise.

Kliendisuhetes eelistame pikaajalist koostööd. Oleme valmis jagama klientidega oma aega ja oskusteavet, et leida neile kõige sobivam lahendus. Usume, et meie kliendid on ettevõttele ka tulevikus lojaalsed, kui tagame toodangu püsiva vastavuse kokku lepitud kvaliteedistandarditele.