Ootame meeskonnaga liituma MEISTRIT!

Ootame meeskonnaga liituma MEISTRIT Töö põhieesmärk on avatava Väo karjääri tootmise käivitamine ja juhtimine. Tööülesanded on: Tootmistegevuse efektiivne korraldamine, tootmise planeerimine toodete, fraktsioonide ja koguste lõike; Probleemide kiire lahendamine, töö organiseerimine vastavalt kujunenud olukorrale; Tootmistegevuseks vajaliku tehnika, personali ja muude ressursivajaduste kaardistamine ja vajaduste kommunikatsioon; Maavara väljastamiseks vajalike ettevalmistustööde organiseerimine (katenditööde korraldamine, ladude planeerimine); Tehnika…

Loe lisaks