Kliendiandmete ankeet

Kui olete või soovite hakata meie lepinguliseks partneriks, siis palume teil sujuva koostöö ja infovahetuse tagamiseks täita järgnev ankeet.
Küsimuste korral aitab teid Eesti Killustiku müügiassistent – Olga Tiits +372 5303 9898

  Ettevõtte andmed

  Kontaktisik (lepinguline esindaja)

  Koostöö alus

  Olulised suhtluskanalid

  e-post, kuhu edastatakse töökorraldust puudutav oluline info

  e-post, kuhu edastatakse arved

  e-post, kuhu edastatakse tarnitava materjali e-veoselehed

  Volitatud vedajad(täidetud peab olema vähemalt üks järgnevast kahest)

  Veofirma(d), keda Tellija volitab enda tellimusi täitma

  Veovahendite reg.nr.-id, mida Tellija volitab tellimusi täitma (111 AAA, 222 BBB, ...)

  Kommentaar

  Ankeedi esitaja