Müügitingimused

 1. Mõisted

Müüja – Eesti Killustik OÜ (registrikood 10126848), asukohaga Pärnu mnt 158/1, 11318 Tallinn. tel +372 6 448 800, e-posti aadress info@eestikillustik.ee .

Ostja – Juriidiline isik või vähemalt 18 aastane füüsiline isik, kes on enne ostu-müügitehingu teostamist tutvunud ja aktsepteerinud Müüja poolt sätestatud Müügitingimusi.

E-pood – Müüja poolt hallatav digitaalne ostukeskkond www.eestikillustik.ee

Kaup – Müüja poolt E-poe vahendusel pakutavad tooted ja teenused

Tellimus – Ostja poolt E-poe vahendusel Kauba ostmiseks esitatud tellimus

Leping – Käesolevatel tingimustel Ostja ja Müüja vahel jõustunud müügileping

Karjäär – Müüja väljastuspunkt

 1. Müügitingimuste kehtivus, kauba- ja hinnainfo

Müügitingimused kehtivad E-poest kaupade ostmisel.

Müüjal on õigus tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused aadressil www.eestikillustik.ee.

E-poest Kauba ostmise eelduseks on Ostja poolt müügitingimustega nõustumine, mille Ostja kinnitab Tellimust vormistades.

E-poes müüdavate kaupade hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

E-poes müüdava Kauba ühikhind on antud ühele tonnile (1 tk = 1 tonn)

Kaupu on võimalik kätte saada ainult Müüja poolt pakutavates Karjäärides.

Hinnad ja muu oluline teave Kauba kohta on esitatud E-poes vahetult Kauba juures. E-poes kuvatud fotod on illustratiivsed ja kaup võib tegelikkuses erineda fotol kujutatust. Toote kirjeldus on üldise iseloomuga ning seal ei pruugi olla välja toodud kõik omadused.

 1. Tellimuse vormistamine

Ostja esitab Müüjale Tellimuse E-poe vahendusel.

Tellimuse vormistamiseks tuleb lisada Kaubad ostukorvi, täita nõutud andmeväljad ning valida Kauba kättesaamiseks sobiv Karjäär. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi või pangaülekandega.

NB! Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

Ostja kontrollib enne tasumist, et Tellimuses toodud andmed vastavad Ostja tegelikule soovile.

Makseid pangalingiga vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool E-poodi, vastava panga turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs Ostja panga ja krediitkaardi andmetele.

Müüja on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Leping jõustub alates Tellimuse eest tasumisele kuuluva summa laekumisest Müüja arvelduskontole.

Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab Müüja Ostjale e-kirjaga kinnituse. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses Kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest Ostjat esimesel võimalusel ning tasutud summa tagastatakse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Minimaalne Tellimuse maht on 1 tonn.

Kui müügiarve summa on väiksem kui 12,20 eurot, lisandub arvele Tellimuse käsitlemise tasu 6,10 eurot (hinnad sisaldavad käibemaksu).

 1. Kauba üleandmine

E-poest tellitud kaupu on võimalik kätte saada Müüja Karjääridest, millise peab Ostja määrama Tellimuse vormistamisel.

Kaup on väljastamiseks valmis hiljemalt 7 tööpäeva jooksul Lepingu jõustumisest.

Kaup väljastatakse Karjääris Ostja poolt määratud veovahendi registreerimisnumbri ja E-poe Tellimuse numbri alusel.

Kauba kättesaamiseks peab Ostja esitama Tellimuses korrektse veovahendi registreerimisnumbri, vajadusel teavitama Müüjat veovahendi muutumisest hiljemalt 1 tööpäev enne Kauba järele saabumist.

Ostja peab tellitud Kaubale valitud Karjääri järele tulema 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuse kinnitamisest Müüja poolt. Kui Ostja ei ole nimetatud perioodil Kaubale järele tulnud, loetakse leping Ostja poolt üles öelduks. Sellisel juhul tühistab Müüja Tellimuse ning tagastab Tellimuse eest tasutud raha Ostjale hiljemalt 14 päeva jooksul.

Kauba hind sisaldab Kauba laadimist laaduriga Ostja määratud veovahendile järgnevatel tingimustel:

 • Minimaalne laaduriga käideldava Kauba kogus on 1 tonn;
 • Kerghaagistele laadimine laaduriga toimub Ostja vastutusel;
 • Kaetud veovahendeid laaduriga ei teenindata.

Kaup tarnitakse Ostjale Tellimuses või Lepingus ette nähtud koguses, lubatud laadimise ebatäpsus on +/- 5%.

Kauba väljastamisel kaalub Müüja üleantava Kauba laaduri taadeldud kaaluseadmega.

Müüja kinnitab, et kaalud on õigeaegselt ja korrektselt taadeldud ning omavad vastavat sertifikaati.

Samaaegselt Kauba laadimisega vormistab Müüja e-veoselehe ja edastab selle Ostja e-posti aadressile, millega loetakse Kaup Ostjale üleantuks.

Kauba üleandmisega, läheb Ostjale üle Kauba omandiõigus koos Kauba juhusliku hävimise ja kahjustamise riisikoga

 1. Kauba väljastamise tingimused ja kord

Kaupa väljastatakse ainult Karjääri tööajal. Karjääri tööajad on leitavad Müüja kodulehel https://www.eestikillustik.ee/karjaarid/

Karjäär on kõrgendatud ohutasemega ala, mistõttu tuleb Ostjal ohutuse tagamiseks järgida kõiki ohutusalaseid juhiseid Karjääris. Järgnevalt olulisemad ohutusalased nõuded Karjääris:

 • Karjääri võib siseneda ainult Tellimuses märgitud veovahendiga;
 • Karjääripersonaliga kooskõlastamata, on Karjääri territooriumil viibimine keelatud. Kontaktandmed Tellimuse väljastamise kooskõlastamiseks on leitavad vastava Karjääri sissesõidul oleval infotahvlil;
 • Sõidukist väljumine Karjääri territooriumil on keelatud v.a. koormakatte eemaldamiseks ja paigaldamiseks;
 • Sõidukist väljumise korral on keelatud eemalduda sõidukist kaugemale kui 10 m;
 • Sõidukist väljumine Karjääris toimub Ostja omal vastutusel;
 • Sõidukist väljumisel on kohustuslik kanda helkurvesti;
 • Lähenemine liikuvatele Karjääriseadmetele on keelatud;
 • Karjääris liikudes tuleb hoolikalt jälgida liiklust reguleerivat märgistust. Reguleerimata ristumistel on alati eesõigus Karjääriseadmel;
 • Karjääris on Ostjal lubatud liikuda ainult materjalide laadimiseks ettenähtud ladude tsoonis vastavalt Karjääripersonali antud juhistele ja reguleeritud märgistusele.
 1. Taganemisõigus

Ostjal on õigus E-poes sõlmitud Lepingust taganeda 14 päeva jooksul peale Kauba üleandmist, esitades sellekohane avaldus Müüja e-posti aadressile info@eestikillustik.ee.

Taganemise avalduses peab olema märgitud järgnev info:

 • Tellimuse või arve number;
 • Kauba kättesaamise kuupäev ja Karjäär;
 • Ostja nimi;
 • Tagastatava Kauba täpne nimetus ja kogus:
 • Tagastamise põhjus;

Kauba tagastamisega seotud kulud kannab Ostja.

Ostjal ei ole õigus tagastada kaupu, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada ja/või Kaup on saastunud kõrvaliste materjalidega.

Kaup tuleb tagastada samasse Karjääri, kust kaup telliti ja kätte saadi. Kauba tagastamisel kontrollib Müüja esindaja tagastatava Kauba vastavust väljastatule ning koostab Kauba vastuvõtu akti.

Müüja tagastab tagastatud Kauba kättesaamisel Ostjale kõik Ostjalt Lepingu alusel saadud tasud hiljemalt 14 päeva jooksul alates Kauba tagastamisest.

Müüja jätab endale õiguse keelduda tagasimakse tegemisest seni, kuni Lepingu esemeks olev kaup on tagastatud.

 1. Kauba kvaliteet ja pretensioonide esitamine

Ostja on kohustatud kontrollima Kauba kvaliteedi vastavust Tellimusele Kauba üleandmise hetkel.

Ostjal on õigus üleantava Kauba kvaliteedi mittevastavuse kahtluse korral nõuda Müüjalt materjali asendamist Karjääris nõuetele vastava ja puudusteta Kauba vastu või taganeda Lepingust, kui Müüja ei ole võimeline Tellimusele vastavat Kaupa tagama.

Vastuvõetud Kauba kvaliteedi mittevastavuse kahtluse korral on Ostjal õigus esitada Müüjale kirjalikus vormis pretensioon hiljemalt 14 päeva jooksul eeldusel, et Kaup on hoitud eraldatuna muudest asjadest ja kaupa ei ole tihendatud ega muul viisil töödeldud.

Pretensiooni hilinenult või muus vormis esitamisel või Kauba eraldatuse nõude rikkumisel ei ole Ostjal õigust Kauba mittevastavusele tugineda. Ostja peab tagama Kauba, mille kohta on esitatud pretensioon, eraldatuse kuni Kauba kvaliteedi üle toimuva vaidluse lõpliku lahendamiseni.

Müüja vastab Ostja esitatud pretensioonile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 14 päeva jooksul.

Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast Kauba üleandmist Ostjale.

Müüja ei vastuta Tellimuse täitmisel Ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, mida Müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

Müüja ei vastuta tellitud Kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.

Pretensiooni esitamise õigus kohaldub Kauba müügi korral tarbijaks olevale Ostjale. Juriidilisest isikust Ostja puhul kohalduvad võlaõigusseaduses sätestatud tingimused.

 1. Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

Müüja kasutab Ostja poolt sisestatud isikuandmeid ainult Tellimuse töötlemiseks ning Kauba Ostjale väljastamiseks.

 1. Vaidluste lahendamine

Kui Ostjal on E-poe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@eestikillustik.ee või helistada telefonil: +372 6 448 800

Kui Ostja ja Müüja ei suuda vaidlust lahendada kokkuleppel, siis on Ostjal võimalik kohtuvälise lahenduse saavutamiseks pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole (tarbijavaidluste komisjoni kontaktandmed ja kaebuste menetlemise tingimused on kättesaadavad: http://tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon) või kohtusse. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbijate ja Müüjate vahel sõlmitud Lepingust tulenevaid vaidlusi. Tarbija kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Ostja võib tekkinud kaebuse lahendamiseks esitada avalduse Euroopa Liidu elektroonilise keskkonna ODR-platvormil (Online Dispute Resolution ehk E-põhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.