Privaatsustingimused

Isikuandmete töötlemine. Veebilehe eestikillustik.ee isikuandmete vastutav töötleja on Eesti Killustik OÜ (registrikood 10126848) asukohaga Pärnu mnt 158/1 Tallinn, tel +372 644 8800 ja e-post info@eestikillustik.ee.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse? Kliendi pöördumisel vastavalt vajadusele töödeldakse nime, telefoninumbrit ja/või e-posti aadressi.

Millisel eesmärgil isikuandmeid töödeldakse? Isikuandmeid töödeldakse parema kasutuskogemuse pakkumiseks ja kliendi päringute haldamiseks. Veebilehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebilehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse. Isikuandmed edastatakse veebilehe klienditoele kliendiprobleemide lahendamiseks. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebilehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs. Isikuandmeid hoitakse Zone.ee serverites, mis asuvad EL liikmesriigi või EL majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on Eesti Killustiku klienditoe ning veebilehe volitatud töötlejatel (nt tehnilise toe töötajatel ja andmemajutusel), kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebilehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
Veebilehel on rakendatud asjakohased füüsilised, organisatsioonilised ja infotehnilised turvameetmed, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Isikuandmete edastamine veebilehe volitatud töötlejatele toimub veebilehe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine. Isikuandmetega saab tutvuda klienditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine. Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine. Veebileht kasutab kogutud statistilisi andmeid analüüside jaoks kuni kolm aastat. Tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Kustutamine. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Vaidluste lahendamine. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (+372 644 8800, info@eestikillustik.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).