Ootame meeskonnaga liituma kuldsete kätega TEHNIKUT!

Ootame meeskonnaga liituma TEHNIKUT. Tööülesanded: Tehniku töö eesmärk on tõsta seadmete, masinate ja tehnilise infrastruktuuri töökindlust, efektiivust ja vastupidavust. Tehniku põhiülesandeks on karjääriseadmete hooldus, remont ja käitamne, sealhulgas: Kaevandamis- ja tootmistehnika hoolduse ning remonttööde teostamine; Seadmete tehnilise seisukorra hindamine ja remondivajaduste kaardistamine; Osalemine seadmete ehitus-, paigaldus- ja arendusprojektides; Avariiolukordadele reageerimine; Karjäärimasinate opereerimine hoolduseks ja remondiks…

Loe lisaks