Rohelisema tuleviku suunas

Eesti Killustik on üks Eesti juhtivaid ehitusmaavarade kaevandamisega tegelevaid ettevõtteid. Meie eesmärgiks on parimal viisil väärindada meie kasutusse antud loodusvarasid, olles pühendunud  jätkusuutlikule arengule ja keskkonnasäästlikkusele. Eesti Killustik on astunud olulisi samme keskkonnasäästlikkuse suunas, mõõtes põhjalikult oma süsiniku jalajälge, investeerides taastuvenergiasse ja rakendades jätkusuutlikke praktikaid lähtuvalt kestliku arengu (ESG) strateegiast. ESG on kontseptsioon, mis hõlmab…

Loe lisaks