Väo VIII lubjakivikarjääri avamine

Suve hakul avasime trialisõitja Keity Meieri hulljulge etteastega VÄO VIII lubjakivikarjääri, millest hakkame riiki ja erasektorit varustama kvaliteetse kodumaise killustikuga. VÄO  VIII karjäär asub Rae vallas, Soodevahe küla tööstuspiirkonnas, mis võimaldab kaevandada kvaliteetset killustikku selliselt, et see on logistiliselt ehitusobjektide lähedal, kuid samas on mõjud elanikele minimaalsed. Väo VIII lubjakivikarjääri mäeeraldise teenindusmaa pindala on 24,86…

Loe lisaks