Anelema paekarjäär

Tööaeg: E-R 07.30 – 16.00 (lõuna 12.00 – 12.30).
Karjäär on avatud aastaringselt.

Asukoht. Anelema paekarjäär asub Pärnu maakonnas Põhja-Pärnumaa vallas Anelema külas Pärnu-Jaagupi alevist 4 km kaugusel kirdes ja Pärnu linnast u 26 km kaugusel põhja suunas. Karjääri on tagatud hea ligipääs Pärnu-Jaagupi - Kergu kõrvalmaantee 2,5 km juurest.

Geoloogia ja ajalugu. Karjäär on varustanud Edela-Eestit kvaliteetse ehituslubjakiviga üle 60 aasta. Anelema leiukoht avastati ehitusmaterjalide otsingutööde käigus 1959. aastal ning moodustati esimene 5,45 ha suurune mäeeraldis. 1967. aasta juulis anti Pärnu Ehitusmaterjalide Tehasele üle Pärnu Kommunaalettevõtete Kombinaadi alluvuses olnud Anelema dolomiidimaardla, kus murti käsitsi ehituste tarbeks tükikivi. Karjääris töötas tollal 7 töötajat.

Tehnoloogia. Anelema karjääris alustati tööstuslikku killustikutootmist 1968. aastal, mil seati üles purustusliin PDSU 200. Teine analoogne liin monteeriti 1975. a ning kolmas 1978. a. Tänasel päeval töötab karjääris kaks statsionaarset purustus- ja sorteerimissõlme. Ajalooliliselt on karjääris valmistatud ka dolomiidipulbrit ja mineraalväetist Ando. Kasuliku kihi moodustab dolokivi, mis maardlana paikneb reljeefis nõrgalt esile kerkival laugel aluspõhjalisel kõvikul. Geoloogiliselt on tegemist Alam-Siluri avamuse Jaani lademe Anelema kihistu dolokiviga. Kivimi värvus varieerub olenevalt kihist valkjashallist tumehallini ning võib esineda rohekat, kollakat, pruunikat ja sinakasrohelist varjundit. Kivimi survetugevus väheneb sügavuse suunas. Maardla asub Siluri veekompleksi alal, vabapinnaline põhjavesi levib karjääri põhjast kuni 6 m madalamale. Välja pumbatav ülemise osa vesi juhitakse läbi kanali Angojja ja sealt edasi Elbu oja kaudu Sauga jõkke.

Toodang. Anelema karjääris kasutatakse kivimassiivi kobestamiseks puur- ja lõhketöid. Kivi töötlemine toimub purustus- ja sorteerimissõlmedes. Toode valmistatakse kas kogu geoloogilise läbilõike kokku segamisel (1 astang) või jagamisel ülemiseks ja alumiseks osakas (2 astangut). Kaheastmelise tootmise puhul on võimalik ülemisest osast toota riigimaanteede ehituseks ja asfaldi tootmiseks nõutavat kõrgeima kvaliteediga toodangut (LA≤30). Alumise astangu toodang sobib kasutamiseks väiksema liikluskoormusega teekatendite konstruktsioonides, mistõttu on maavara ressursisäästlikuks kasutamiseks oluline teada, et Eesti tingimustes on kõrgeima kvaliteedi nõudmisel vajalik ära kasutada ka madalama margiga kivi.

Anelema karjääris toodetavatest materjalidest umbes kolmandik leiab kasutamist piirkonna betooni-ja asfalditehastes, kus meie headeks partneriteks on HC Betoon AS, Nurmet OÜ betoontoodete tehased  ning YIT Eesti AS ja TREF Nord AS asfaltbetooni tehased. Suurem osa Anelema karjääri toodangust leiab kasutamist ümbruskonna teedvõrgu ning taristuprojektide varustamisel, kus suuremate hangetena saab esile tuua Sindi paisu ehituse, Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee rekonstrueerimistööd, Pärnu Lennuvälja ehitustööd jpt. Samuti on Anelema karjääril oluline roll täitmaks ümberkaudsete elanike ja ettevõtete täitematerjalide vajadusi aastaringselt.  Aastas tarnitakse Anelema karjäärist u 300 000 tonni täitematerjale.

Kvaliteet. Karjäärile on väljastatud tootmisohje sertifikaat nr 2325-CPR-0165

Hinnakiri

Killustikud Hind/t (km-ta) Hind/t (km-ga)
Killustik fr 4/16 12,40 15,13
Killustik fr 16/32 12,40 15,13
Killustik fr 16/63 12,40 15,13
Killustik fr 32/63 12,40 15,13
Killustik fr 4/32 12,90 15,74
Killustik fr 4/63 12,90 15,74
Killustik fr 0/32  9,00 10,98
Killustik fr 0/63  9,00 10,98
Killustik fr 0/120  9,00 10,98
Muud materjalid
Sõelmed fr 0/4  3,50  4,27
Lõhatud paekivi (tonn)  7,70  9,39
Sõelutud kivi fr 0/32  4,50  5,49
Purustatud paas fr  0/12,0/16  4,50  5,49

Müügitingimused alates 01.04.2021

Materjalide müük toimub ettetellimisel ja arve alusel.

Minimaalne käideldav tellimus on 1 tonn. Alla 12,20 eurose tellimuse korral lisandub arvele tellimuse käitlemise tasu 6,10 eurot (hinnad koos KM).

Materjalide hinnad on antud karjääris veovahendile laetuna, müüja veoteenust ei paku.

Kerghaagistele laadimine laaduriga ainult Tellija vastutusel, kaetud haagiseid laaduriga ei teenindata.