Karlepi liivakarjäär

Projektikarjäär – karjäär töötab vastavalt tellimustele.

Asukoht. Karlepi liivakarjäär asub Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Varesmetsa külas Jõhvi linnast u 30 km kaugusel lõuna suunas. Karjääri sissesõidutee asub Iisaku- Varesmetsa kõrvalmaantee 2,7 km juures. Jõhvi-Tartu-Valga maanteelt tuleb ära keerata Iisakus kilomeetril 33,7.

Geoloogia ja ajalugu. Karlepi liivakarjääri piirkonnas tehti esimesed geoloogilised uuringud 1986. a, kuid maardlat toona arvele ei võetud. Tänase liivakarjääri alal tehti geoloogiline uuring 2009. aastal. Maardla asub Balti jääpaisjärve tasandikul paikneval kirde-edelasuunalisel luitevallil. Kasuliku kihi ülemise osa moodustab eooline (tuuletekkeline) ja alumise osa limnoglatsiaalne (jääjärves settinud) filtreeruv peeneteraline liiv, mis oma peensuse tõttu klassifitseerub täiteliivaks.

Tehnoloogia. Liiva kaevandamiseks kasutatakse peamiselt rataslaadurit, millega maavara ammutamisel otse transpordivahendile laetakse. Veetasemest madalamal asuva materjali ammutamiseks kasutatakse pöördkopp ekskavaatorit. Materjali täiendavat töötlemist karjääris ei toimu.

Toodang. Karlepi liivkarjääris pakutav looduslik peeneteraline liiv leiab kasutamist peamiselt taristuehituses, kus tänu heale filtreeruvusele saab materjali kasutada vee- ja kanalisatsioonitöödel, teede ja platside ehitusel ning ka üldehituses. Karlepi liivakarjääris opereeritakse projektipõhiselt, mis tähendab, et materjale väljastatakse sõltuvalt tellimuste mahust.

Kvaliteet. Karjäärile on väljastatud tootmisohje sertifikaat nr 2325-CPR-0247.

Hinnakiri

Liivad/ kruusad Hind/t
Looduslik liiv Kokkuleppel

Tooted karjääris