Väo VIII lubjakivikarjäär

Karjäär on hetkel avamise faasis ning materjalide müüki ei toimu.
Eeldatav müügi algus karjääris alates 01.06.2023 a.

Asukoht. Väo VIII lubjakivikarjäär asub Harju maakonnas Rae vallas Soodevahe külas Ülemiste-Maardu ja Tallinn-Tapa raudteede vahelisel alal. Karjääri on tagatud hea ligipääs Betooni tänavalt mööda Linnaru teed.

Geoloogia ja ajalugu. Väo lubjakivimaardla on Ida-Tallinnat ja selle lähiümbrust kvaliteetse ehituslubjakiviga varustanud üle 65 aasta. Esimesed suuremahulised ehituslubjakivi uuringud tehti Väo piirkonnas trusti „Lengeolnerud“ poolt 1955. – 56. a. Kivimikihtide lasumus järgib Eesti aluspõhja geoloogilise ehituse põhijooni, kus aluspõhjakivimid on väikese lõunasuunalise kallakuga (2 - 4,4 m/km). Seetõttu on tulevane karjäär mõnevõrra sügavam kui oma tegevust lõpetav Väo lubjakivikarjäär. Suurema sügavusega kaasneb ka suurem killustiku tootmiseks sobiliku kihi paksus.

Tehnoloogia. Lubjakivi kätte saamiseks teisaldatakse kattepinnas ja paigutatakse müratõkkevallidesse. Kattepinnast kasutatakse hilisemal karjääri korrastamisel. Materjali kobestamiseks karjääris kasutatakse peamiselt puur- ja lõhketöid ning vastavalt vajadusele tehakse täiendavat mehaanilist raimamist. Materjali töötlemiseks kasutatakse mobiilset hübriidtehnoloogial toimivat purustus- ja sorteerimissõlme, mis on võimeline opereerima ka otse elektrivõrgust. Karjäärist väljapumbatav vesi juhitakse mööda rajatud kuivenduskraave Põlluääre kraavi ja sealt omakaudu Pirita jõkke.

Toodang. Karjääris leidub kvaliteediklassidest lähtuvalt kaks geoloogilist kihti, millede kogupaksus on keskmiselt 18 meetrit. Suurest paksusest tulenevalt ei ole võimalik karjääris toota materjali kogu läbilõike kokku segamisel (1 astang) ning töid tuleb planeerida vastavalt tehnoloogilistele võimalustele ja soovitud toodangu kvaliteedile 2 – 4 astangus. Astmeline kaevandamine võimaldab edukalt toota nii riigimaanteede ehituseks ja asfaldi tootmiseks nõutavat kõrgeima kvaliteediga (LA≤30) paekivi toodangut kui ka Eestis enamlevinud (LA≤35) kvaliteediklassi (LA≤35) toodet. LA35 lubjakivikillustik sobib hästi keskmise ning väiksema koormusega teede ja platside, kohalike omavalitsuse teede ja eratarbijate projektide rajamiseks.

Hinnakiri

Liivad/ kruusadHind (km-ta)Hind (km-ga)
Killustik Fr 4/1615,5018,60
Killustik Fr 16/3214,8017,76
Killustik Fr 32/6314,8017,76
Killustik Fr 4/3215,3018,36
Killustik Fr 4/6315,3018,36
Killustik Fr 0/3210,5012,60
Killustik Fr 0/6310,5012,60
Sõelmed fr 0/43,504,20
Lõhatud paekivi (tonn)10,5012,60