Väo VIII lubjakivikarjäär

Tööaeg: E-R 07.30 – 18.00 (lõuna 12.00 – 12.30).
Karjäär on avatud aastaringselt.

Asukoht. Väo VIII lubjakivikarjäär asub Harju maakonnas Rae vallas Soodevahe külas Ülemiste-Maardu ja Tallinn-Tapa raudteede vahelisel alal. Karjääri on tagatud hea ligipääs Betooni tänavalt mööda Linnaru teed.

Geoloogia ja ajalugu. Väo lubjakivimaardla on Ida-Tallinnat ja selle lähiümbrust kvaliteetse ehituslubjakiviga varustanud üle 65 aasta. Esimesed suuremahulised ehituslubjakivi uuringud tehti Väo piirkonnas trusti „Lengeolnerud“ poolt 1955. – 56. a. Kivimikihtide lasumus järgib Eesti aluspõhja geoloogilise ehituse põhijooni, kus aluspõhjakivimid on väikese lõunasuunalise kallakuga (2 - 4,4 m/km). Seetõttu on tulevane karjäär mõnevõrra sügavam kui oma tegevust lõpetav Väo lubjakivikarjäär. Suurema sügavusega kaasneb ka suurem killustiku tootmiseks sobiliku kihi paksus.

Tehnoloogia. Lubjakivi kätte saamiseks teisaldatakse kattepinnas ja paigutatakse müratõkkevallidesse. Kattepinnast kasutatakse hilisemal karjääri korrastamisel. Materjali kobestamiseks karjääris kasutatakse peamiselt puur- ja lõhketöid ning vastavalt vajadusele tehakse täiendavat mehaanilist raimamist. Materjali töötlemiseks kasutatakse mobiilset hübriidtehnoloogial toimivat purustus- ja sorteerimissõlme, mis on võimeline opereerima ka otse elektrivõrgust. Karjäärist väljapumbatav vesi juhitakse mööda rajatud kuivenduskraave Põlluääre kraavi ja sealt omakaudu Pirita jõkke.

Toodang. Karjääris leidub kvaliteediklassidest lähtuvalt kaks geoloogilist kihti, millede kogupaksus on keskmiselt 18 meetrit. Suurest paksusest tulenevalt ei ole võimalik karjääris toota materjali kogu läbilõike kokku segamisel (1 astang) ning töid tuleb planeerida vastavalt tehnoloogilistele võimalustele ja soovitud toodangu kvaliteedile 2 – 4 astangus. Astmeline kaevandamine võimaldab edukalt toota nii riigimaanteede ehituseks ja asfaldi tootmiseks nõutavat kõrgeima kvaliteediga (LA≤30) paekivi toodangut kui ka Eestis enamlevinud (LA≤35) kvaliteediklassi (LA≤35) toodet. LA35 lubjakivikillustik sobib hästi keskmise ning väiksema koormusega teede ja platside, kohalike omavalitsuse teede ja eratarbijate projektide rajamiseks.

Kvaliteet. Karjäärile on väljastatud tootmisohje sertifikaat 2325-CPR-0306.

Hinnakiri

Killustikud (LA≤35) Hind/t (km-ta) Hind/t (km-ga)
Killustik Fr 4/16 16,00 19,52
Killustik Fr 16/32 15,20 18,54
Killustik Fr 16/63 15,20 18,54
Killustik Fr 32/63 15,20 18,54
Killustik Fr 4/32 15,80 19,28
Killustik Fr 4/63 15,80 19,28
Killustik Fr 0/32 10,80 13,18
Killustik Fr 0/63 10,80 13,18
Muud materjalid
Sõelmed fr 0/4  3,60  4,39
Sõelutud kivi fr 0/32  8,20 10,00
Lõhatud paekivi (tonn) 10,80 13,18

Müügitingimused alates 01.04.2021

Materjalide müük toimub ettetellimisel ja arve alusel.

Minimaalne käideldav tellimus on 1 tonn. Alla 12,20 eurose tellimuse korral lisandub arvele tellimuse käitlemise tasu 6,10 eurot (hinnad koos KM).

Materjalide hinnad on antud karjääris veovahendile laetuna, müüja veoteenust ei paku.

Kerghaagistele laadimine laaduriga ainult tellija vastutusel, kaetud haagiseid laaduriga ei teenindata.