Eivere paekarjäär

Seoses jaanipäeva ja kollektiivpuhkusega on karjäär 24.06.2024 – 30.06.2024. a. suletud ja materjalide väljastamist ei toimu!

Tööaeg: E-R 07.30 – 16.00 (lõuna 12.00 – 12.30).
Karjäär on avatud aastaringselt.

Asukoht. Eivere paekarjäär asub Järva maakonnas Paide linnas Otiku külas Paide linnast u 10 km kaugusel põhja suunas. Karjääri on tagatud hea ligipääs Mäo-Tarbja-Eivere-Korva kõrvalmaantee 13,2 km juurest. Tallinn-Tartu põhimaanteel on ärakeeramise koht kilomeetril 81,1.

Geoloogia ja ajalugu. Eivere karjääri puhul on tegemist ühega värskematest uutest paekivi kaevandamise kohtadest Eestis. Esmakordselt hinnati Eivere maardlat perspektiivalana 1973. a Tallinna veega varustamiseks läbi viidud põhjavee uuringute käigus. Kaevandamiseks sobilike varude kinnitamiseni jõuti 2003. aastal ning tootmiseni mõned aastad hiljem. Eivere maardla asub Balti kilbi lõunanõlval ja koosneb Siluri ajastu Juuru lademe Tamsalu ja Varbola kihistu lubjakividest. Karjääris leiduv kivi võib olla helehall - rohekashall, kollakas, pruunikas või rohekaspruun. Kivimi survetugevus suureneb sügavuse suunas. Kaevealal esineb vähesel määral borealis-lubjakivi ja dolokivi. Karjäär asub Siluri veekompleksis. Hüdrogeoloogiliste tööde käigus tuvastati mäeeraldise lamamis surveline põhjavesi ning karjääri põhja kõrgus on valitud selliselt, et survelist veekihti ei avata. Väljapumbatav setitatakse karjääri veekogus ja puhas vesi juhitakse Linnuraba kraavi.

Tehnoloogia. Eivere karjääris kasutatakse kivimassiivi kobestamiseks puur- ja lõhketöid. Kivi töötlemine toimub mobiilse purustus- ja sorteerimissõlmega. Toode valmistatakse kas kogu geoloogilise läbilõike kokku segamisel (1 astang) või jagamisel ülemiseks ja alumiseks osakas (2 astangut). Kaheastmelise tootmise puhul on võimalik alumisest osast toota riigimaanteede ehituseks nõutavat kõrgeima kvaliteediga toodangut, kuid selle tootmine on võimalik ainult eelneva ülemise kihi tootmiseks vajaliku nõudluse olemasolul.

Toodang. Eivere karjääri materjalid leiavad peamiselt kasutamist Järvamaa, Harjumaa ja Lääne-Virumaa taristuehitushangetel. Lisaks karjääri lähiümbruse ehitushangetele, nagu näiteks Paide ja Türi asulasisesed teed ning tänavad, on Eivere karjääri materjal leidnud kasutamist mitmel suurel tee-ehitushankel, nagu näiteks Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Kose ja Võõbu vahelisel teelõigul, aga samuti mitmetel Tapa sõjaväelinnaku ja Keskpolügooniga seotud ehitushangetel. Samuti on meie olulisteks partneriteks ümberkaudsed majapidamised ja ettevõtted, keda teenindatakse Eivere karjääris aastaringselt. Aastas tarnitakse Eivere karjäärist u 130 000 tonni täitematerjale.

Kvaliteet. Karjäärile on väljastatud tootmisohje sertifikaat nr 2325-CPR-0183.

Hinnakiri

Killustikud
Hind/t (km-ta) Hind/t (km-ga)
Killustik fr 4/16  9,90 12,08
Killustik fr 8/16  9,90 12,08
Killustik fr 16/32  9,30 11,35
Killustik fr 16/63  9,30 11,35
Killustik fr 32/63  9,30 11,35
Killustik fr 4/32 10,40 12,69
Killustik fr 4/63 10,40 12,69
Killustik fr 0/32  7,60  9,27
Killustik fr 0/63  7,60  9,27
Muud materjalid
Sõelmed fr 0/4  2,60  3,17
Lõhatud paekivi (tonn)  7,70  9,39
Sõelutud kivi fr 0/20 (savikas)  3,50  4,27
Sõelutud kivi fr 0/12  3,50  4,27

Müügitingimused alates 01.04.2021

Materjalide müük toimub ettetellimisel ja arve alusel.

Minimaalne käideldav tellimus on 1 tonn. Alla 12,20 eurose tellimuse korral lisandub arvele tellimuse käitlemise tasu 6,10 eurot (hinnad koos KM).

Materjalide hinnad on antud karjääris veovahendile laetuna, müüja veoteenust ei paku.

Kerghaagistele laadimine laaduriga ainult tellija vastutusel, kaetud haagiseid laaduriga ei teenindata.