Soosaide liivakarjäär

Projektikarjäär – karjäär töötab vastavalt tellimustele.

Asukoht. Soosaide liivakarjäär asub Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Kurista külas Põltsamaast u 22 km kaugusel kirde suunas. Sissepääs karjääri asub Siimusti-Härjanurme kõrvalmaantee kilomeetril 0,7.

Geoloogia ja ajalugu. Soosaide karjääri puhul on tegemist endise Maanteeameti karjääriga, mille tarbeks tehti esmakordsed uuringud 1982. aastal. Maardla asub laialdasel sanduri tasandikul, kus on esindatud fluvioglatsiaalsed (jääjõelised) setted. Kasuliku kihi moodustab hea filtratsiooniga keskmiseteraline liiv.

Tehnoloogia. Maavara ammutamiseks kasutatakse rataslaadurit või pöördkopp ekskavaatorit. Vajadusel laetakse materjal töötlemiseks mobiilsesse sorteerimissõlme.

Hinnakiri

Liiv /Kruus Hind/t (km-ta) Hind/t (km-ga)
Looduslik liiv Kokkuleppel