Sõelmed fr 0/4

Paesõelmed terasuurusega 0-4 mm. Sobib kasutamiseks täitematerjalina liiva asemel filtratsiooni mitte nõudvates konstruktsioonides. Samuti sobivad paesõelmed kasutamiseks põllumajanduses põldude lupjamisel.

Sõelutud kruus fr 5/10

Sõelutud kruusa tooted on mõeldud eelkõige kasutamiseks dekoratiivkivina peenarde katmiseks ning samuti puude ja põõsaste jaluste katmiseks.

Sõelutud kruus fr 3/5

Sõelutud kruusa tooted on mõeldud eelkõige kasutamiseks dekoratiivkivina peenarde katmiseks ning samuti puude ja põõsaste jaluste katmiseks.

Sõelutud kivi fr 0/32

Optimaalse terakoostisega segu terasuurusega 0–32 mm. Sobib kasutamiseks täitematerjalina väiksema koormusega teedel nii aluskihis kui ka pealiskattena, ajutiste teede ehitamisel ja teepeenardes. Soovituslik ühes kihis ehitatava aluse paksus on 10–15 cm.

Killustik fr 4/16

Peenkillustik terasuurusega 4–16 mm. Sobib kasutamiseks täitematerjalina betooni- ja asfaltsegudes ning tee-ehituses kiilumiskihina jämedama fraktsiooniga killustiku peal.

Killustik fr 8/16

Peenkillustik terasuurusega 8–16 mm. Sobib kasutamiseks täitematerjalina betooni- ja asfaltsegudes ning tee-ehituses kiilumiskihina jämedama fraktsiooniga killustiku peal.

Killustik fr 4/32

Ridakillustik terasuurusega 4–32 mm. Sobib kasutamiseks täitematerjalina tee aluskihtide ehitamisel. Soovituslik ühes kihis ehitatava aluse paksus on 10–15 cm.

Killustik fr 16/32

Keskmine killustik terasuurusega 16–32 mm. Sobib kasutamiseks täitematerjalina betooni- ja asfaltsegudes tee-ehituses kiilumiskihina jämedama fraktsiooniga killustiku peal, samuti kandva ja dreeniva killustikuna hoonete ning rajatiste all.

Killustik fr 32/63

Jämekillustik terasuurusega 32–63 mm. Sobib kasutamiseks tee-aluste ehitusel ja kohtades, kus on karta vajumist ning on nõutud suur kandevõime.