Sõelmed fr 0/4

Paesõelmed terasuurusega 0-4 mm. Sobib kasutamiseks täitematerjalina liiva asemel filtratsiooni mitte nõudvates konstruktsioonides. Samuti sobivad paesõelmed kasutamiseks põllumajanduses põldude lupjamisel.

Sõelutud kruus fr 5/10

Sõelutud kruusa tooted on mõeldud eelkõige kasutamiseks dekoratiivkivina peenarde katmiseks ning samuti puude ja põõsaste jaluste katmiseks.

Sõelutud kruus fr 3/5

Sõelutud kruusa tooted on mõeldud eelkõige kasutamiseks dekoratiivkivina peenarde katmiseks ning samuti puude ja põõsaste jaluste katmiseks.

Sõelutud kivi fr 0/32

Optimaalse terakoostisega segu terasuurusega 0–32 mm. Sobib kasutamiseks täitematerjalina väiksema koormusega teedel nii aluskihis kui ka pealiskattena, ajutiste teede ehitamisel ja teepeenardes. Soovituslik ühes kihis ehitatava aluse paksus on 10–15 cm.

Killustik fr 4/16

Peenkillustik terasuurusega 4–16 mm. Sobib kasutamiseks täitematerjalina betooni- ja asfaltsegudes ning tee-ehituses kiilumiskihina jämedama fraktsiooniga killustiku peal.

Killustik fr 8/16

Peenkillustik terasuurusega 8–16 mm. Sobib kasutamiseks täitematerjalina betooni- ja asfaltsegudes ning tee-ehituses kiilumiskihina jämedama fraktsiooniga killustiku peal.

Killustik fr 4/32

Ridakillustik terasuurusega 4–32 mm. Sobib kasutamiseks täitematerjalina tee aluskihtide ehitamisel. Soovituslik ühes kihis ehitatava aluse paksus on 10–15 cm.

Killustik fr 16/32

Keskmine killustik terasuurusega 16–32 mm. Sobib kasutamiseks täitematerjalina betooni- ja asfaltsegudes tee-ehituses kiilumiskihina jämedama fraktsiooniga killustiku peal, samuti kandva ja dreeniva killustikuna hoonete ning rajatiste all.

Killustik fr 32/63

Jämekillustik terasuurusega 32–63 mm. Sobib kasutamiseks tee-aluste ehitusel ja kohtades, kus on karta vajumist ning on nõutud suur kandevõime.

Killustik fr 0/32

Optimaalse terakoostisega segu terasuurusega 0–32 mm. Sobib hästi kasutamiseks väiksema koormusega teedel nii aluskihi kui ka pealiskattena, teepeenardes täitematerjalina ja ajutiste teede ehitamisel. Soovituslik kihi paksus ühe kihina 10–15 cm.

Killustik fr 0/63

Optimaalse terakoostisega segu terasuurusega 0–32 mm. Sobib hästi kasutamiseks väiksema koormusega teedel nii aluskihis kui ka pealiskattena, ajutiste teede ehitamisel ja teepeenardes täitematerjalina. Soovituslik kihi paksus ühe kihina 16–25 cm.

Killustik fr 16/63

Ridakillustik terasuurusega 16–63 mm. Sobib kasutamiseks täitematerjalina tee-aluste ehitamisel. Soovituslik ühes kihis ehitatava aluse paksus on 16–25 cm.

Killustik fr 4/63

Ridakillustik terasuurusega 4–63 mm. Sobib kasutamiseks täitematerjalina tee-aluste ehitamisel. Soovituslik ühes kihis ehitatava aluse paksus on 16–25 cm.

Sõelutud ehitusliiv

Reeglina pakume ehitusliiva sõelutuna kas terasuurusega 0–4 mm või 0–8 mm. Ehitusliiva eelduseks on eriteralise koostisega liiv, mis sobib parimaks kasutamiseks asfalt- ja betoonisegudes.

Täiteliiv

Täiteliiv ehk looduslik liiv on materjal, mis võib sisaldada vähesel määral orgaanikat ja looduslikke kive. Materjal sobib kasutamiseks vundamendi kaevikute ja erinevate trasside (vesi, gaas, kanalisatsioon jne) tagasitäiteks ning täitematerjalina tee-aluste ehitamisel.

Purustatud kruus fr 0/32

Purustatud kruus terasuurusega 0–32 mm on loodusliku kruusa purustamise teel toodetud materjal. Sobib hästi kasutamiseks väiksema koormusega teedel nii aluskihi kui ka pealiskattena, teepeenardes täitematerjalina ja ajutiste teede ehitamisel. Soovituslik kihi paksus ühe kihina 10–15 cm.

Purustatud kruus fr 0/16

Purustatud kruus terasuurusega 0–16 mm on loodusliku kruusa purustamise teel toodetud materjal. Sobib hästi kasutamiseks väiksema koormusega teedel peamiselt pealiskattena, teepeenarde täitematerjalina. Soovituslik kihi paksus ühe kihina kuni 10 cm.

Lõhatud paekivi

Lõhatud paekivi terasuurusega 0–700 mm sobib hästi teede või platside aluskihi ehitamiseks pehme ja vajuva pinnase korral. Materjal võimaldab valmistada ette stabiilse aluse teiste teekonstruktsiooni kihtide paigaldamiseks.